Suszone nawozy

Stosowanie nawozów organicznych jest najstarszą, a zarazem najlepszą metodą użyźniania gleby. Wśród nawozów organicznych najcenniejszym i najbardziej przydatnym dla gleby i rosnących na niej roślin wydaje się obornik. Niestety zakup świeżego obornika dla statystycznego działkowca nie jest rzeczą łatwą i może sprawiać sporo kłopotów. Dlatego też wiele osób decyduje się na kupno suszonych oborników.

Producenci tych nawozów rzadko zamieszczają na opakowaniu szczegółowe informacje dotyczące procentowej zawartości poszczególnych składników pokarmowych znajdujących się w danym produkcie. Dlatego też zaleca się szczególną ostrożność podczas ich stosowania i ścisłe przestrzeganie zalecanych dawek. Dotyczy to zwłaszcza nawozów pochodzących z dużych ferm drobiu (np. popularny „Kurzak”), które zawierają duże ilości podstawowych składników pokarmowych, zwłaszcza azotu. Przekroczenie zalecanych dawek podczas nawożenia może spowodować nieodwracalne uszkodzenia roślin.

Suszonego obornika możemy użyć do jesiennego nawożenia naszej działki. Rozprowadzamy go wtedy równomiernie po czym przekopujemy nawożoną powierzchnię i pozostawiamy na zimę w tzw. ostrej skibie. Często się zdarza, iż nawożenie przedwegetacyjne odkładamy do wiosny. W takich przypadkach glebę, na której rozsypaliśmy suszone nawozy organiczne należy zwilżyć wodą poprzez zraszanie lub podlewanie. Pozwoli nam to uniknąć zbytniego przesuszenia gleby oraz długiego zalegania w niej nie rozłożonego nawozu podczas wystąpienia wiosennych okresów suszy. Jest to szczególnie istotne na glebach lekkich, piaszczystych o małej pojemności wodnej. W przypadku nawożenia przedwegetacyjnego zaleca się stosowanie od 4 do 6 dm3 suszonego obornika na 1 m2. Pomiot ptasi powinniśmy stosować w znacznie mniejszych dawkach ze względu na wysoką koncentrację zawartych w nim składników pokarmowych. W zależności od planowanej uprawy zaleca się od 0,6 do 1,4 dm3 nawozu na 10 m2.

Suszonych nawozów organicznych możemy również używać do nawożenia pogłównego roślin. Dawki jakie powinniśmy zastosować nie odbiegają znacznie od ilości zalecanych w stosowaniu przedwegetacyjnym, a uzależnione są od wymagań pokarmowych uprawianych roślin. Jeżeli decydujemy się na zastosowanie tych nawozów w postaci suchej, musimy pamiętać o obfitym zroszeniu gleby zwłaszcza przy przedłużającym się niedoborze opadów.

Pomiot ptasi jest bardzo dobrym stymulatorem przemian zachodzących podczas kompostowania, a także wzbogaca nam kompost w podstawowe składniki pokarmowe. Dlatego też zalecany jest dodatek tego nawozu w ilości 6-8 dm3 na 1 m3 przygotowywanego kompostu, zwłaszcza w przypadku kompostowania trudno rozkładających się substancji organicznych, jak np. liście z drzew czy łodygi bylin. Przed dodaniem tego nawozu do kompostownika należy go nasączyć wodą, aby nie zakłócił panującej w pryzmie wilgotności.

Niewątpliwą zaletą suszonych nawozów organicznych jest możliwość stosunkowo łatwego i estetycznego ich stosowania. Nie bez znaczenia jest również fakt iż wysuszone odchody zwierzęce pozbawione są w znacznej mierze nieprzyjemnego zapachu. Cechy te, jak i ogólna dostępność na rynku tych nawozów skłaniają do ich zakupu.