Przechowywanie warzyw

Poszczególne gatunki warzyw różnią się między soba znacznie pod względem trwałości przechowalniczej. Różnice między nimi pod tym względem wynikają z różnic w ich budowie, składzie chemicznym i intensywności oddychania.

KALAFIOR

Dobrze wykształcone róże kalafiorów można przechowywać dłużej tylko w temperaturze 0°C i wilgotności powietrza 90-95%. Kalafiory z uprawy wczesnowiosennej są mniej trwałe, róże szybko ciemnieją, przejrzewają, gniją i w optymalnych warunkach można je przechować przez okres 2-3 tygodni, natomiast kalafiory z uprawy jesiennej, zebrane przed przymrozkami, nawet przez 5-6 tygodni. Kalafiory z produkcji jesiennej zbierane najczęściej od początku października można również przechować w piwnicach lub podobnych pomieszczeniach w temperaturze 2-5°C, ale ich trwałość będzie wówczas mniejsza.

Aby przedłużyć okres przechowywania, róże kalafiorów układa się w skrzynkach wyłożonych folią polietylenową. Jeszcze lepsze rezultaty daje pakowanie pojedynczych róż do woreczków foliowych perforowanych, albo owijanie ich w folię rozciągliwą. Stosowanie opakowań foliowych pozwala na zachowanie wysokiej jakości róż nawet w nieco i gorszych warunkach, to jest przy temperaturze od 1 -5°C.

KALAREPA

Do przechowania nadają się tylko późne odmiany, zbierane z pola jesienią. Zgrubienia muszą być całe, zdrowe, nie popękane i nie uszkodzone. Korzenie należy usunąć całkowicie, natomiast liście kilka centymetrów ponad głową, aby zapobiec gniciu kalarepy, które występuje często w przypadku obcięcia liści równo z „główką". Optymalne warunki dla przechowania kalarepy to temperatura od 0 do 1°C i wysoka wilgotność powietrza wynosząca około 95%.

Kalarepę można przechowywać w kopcach napowierzchniowych lub zagłębionych na około 20 cm, szerokości około 80 cm, wysokości 60-70 cm. „Główki" układa się w piramidę, przesypując je cienką warstwą ziemi, a z nadejściem mrozów dodatkowo okrywa się kopiec ziemią i słomą, zabezpieczając w ten sposób przed zmarznięciem. Można również kalarepę przechowywać w piwnicach lub ziemiankach układając „główki" warstwami w pryzmę i przesypując każdą warstwę wilgotnym piaskiem. Wygodniej jest jednak wkładać kalarepę do skrzynek wyłożonych folią w celu zabezpieczenia przed więdnięciem, a w przypadku braku folii układać „główki" warstwami w skrzynkach i przesypywać piaskiem tak jak przy formowaniu pryzmy. Piasek izoluje rośliny, zabezpieczając je przed rozprzestrzenianiem chorób, a utrzymywanie go stale w wysokiej wilgotności zabezpiecza je przed więdnięciem.

KAPUSTA PEKIŃSKA
W naszym klimacie może być uprawiana w okresie wiosennym, letnim i jesiennym, ale największą powierzchnię zajmuje uprawa jesienna z przeznaczeniem do przechowania. Kapustę pekińską zbieramy w fazie, gdy główki są już dobrze wykształcone a liście w nich ściśle ułożone. Główki zbyt małe, niedorośnięte nie nadają się do przechowania.

Najlepiej układać główki w skrzynkach lub paletach skrzyniowych (jedną warstwą) w pozycji stojącej, dzięki czemu stwarza się lepsze warunki dla cyrkulacji powietrza oraz unika odgniecenia główek. Optymalnymi warunkami dla przechowywania kapusty pekińskiej są: temperatura od 0 do 3°C i wilgotność powietrza 95-98%. Dla uzyskania tak wysokiej wilgotności powietrza w atmosferze otaczającej główki i tym samym zabezpieczenia ich przed więdnięciem, poleca się opakowanie pojedynczych główek w folię rozciągliwą lub przez wykładanie skrzynek folią polietylenową. Temperatura przechowania ma decydujący wpływ zarówno na ograniczenie porażenia główek przez choroby przechowalnicze, a szczególnie szarą pleśń, jak również na powstawanie uszkodzeń chłodowych.
Przez krótki okres kapustę pekińską można przechować w pomieszczeniach zapewniających utrzymanie temperatury na poziomie 4-5°C i wilgotności powietrza w granicach 95%, na przykład w piwnicach. Należy jednak podkreślić, że straty powstałe podczas przechowywania w tych warunkach mogą wynosić od 20 do 50%.

SELER NACIOWY

Późną jesienią wykopuje się rośliny selerów wraz z bryłą korzeniową, usuwając przy tym wszystkie zewnętrzne, połamane i uszkodzone liście. Pozostałe liście przycina się o 1/3 ich długości. Tak przygotowane rośliny dołuje się pionowo jedna obok drugiej w wąskich rowach o takiej głębokości aby zmieściły się w nich całe rośliny wraz z liśćmi, ale ziemią przykrywa się tylko korzenie. Z nastaniem mrozów rowy przykrywa się bezpośrednio słomą bądź kładzie się słomę lub inne materiały izolacyjne na rusztowaniu z żerdzi. Selery naciowe można również zadołować w piasku w piwnicy lub w ziemiance albo umieścić w skrzynkach z wilgotnym piaskiem. Piasek należy systematycznie podlewać, uważając przy tym, aby nie zraszać liści i ogonków liściowych. W pomieszczeniach należy utrzymywać temperaturę około 1-2°C i wilgotność 85-90%. Selery naciowe można w zależności od warunków przechować 3-4 miesiące.

CUKINIA

Najwyższą jakością odznaczają się niedojrzałe owoce długości 15-20 cm ale są one bardzo delikatne i nietrwałe. W temperaturze poniżej 5°C takie owoce mogą być składowane tylko przez 1 -2 dni. Dłuższe przetrzymywanie w niskiej temperaturze prowadzi do powstania uszkodzeń chłodowych i szybkiego pogorszenia jakości. W temperaturze od 5 do 10°C, przy wilgotności powietrza 80-90% można je przechować przez około 2 tygodnie. Owoce dojrzałe natomiast można przechować w temperaturze 5-10°C przez 2-3 miesiące. Okres przechowywania owoców cukini można przedłużyć stosując pakowanie ich w folię rozciągliwą albo polietylenową z perforacją. Przy niedostatecznej perforacji może jednak wystąpić silniejsze porażenie owoców przez choroby grzybowe.

DYNIA

Do przechowania nadają się tylko owoce dobrze dojrzałe, które mają twardą, błyszczącą skórkę. Zbiera się je zazwyczaj już po zaschnięciu liści lub zważeniu ich przez pierwszy jesienny przymrozek. Przez pierwsze 10-14 dni po zbiorze owoce powinny znajdować się w pomieszczeniu o wysokiej temperaturze, wynoszącej 26-30°C i wilgotności około 80% w celu zabliźnienia się skaleczeń skórki. Po tym okresie należy obniżyć temperaturę do 10-13°C, a wilgotność do 70-75%, albo przenieść je ostrożnie do innego pomieszczenia o takich warunkach. Owoce układa się na półkach jedną warstwą tak aby się nie stykały. W ten sposób można je przetrzymać do stycznia lub nawet dłużej.